Zlecenie elektroniczne

Wypełniając formularz zlecenia tłumaczenia możesz zlecić wykonanie tłumaczenia lub też wysłać zapytanie o wycenę, a nawet odebrać tłumaczenie, nie ruszając się z domu/biura  .

Jak zamówić tłumaczenie online?

1. Zeskanowane dokumenty (lub zdjęcia dokumentów wykonane aparatem cyfrowym) należy przesłać na adres biuro@logmarschool.com.pl  oraz maria@logmarschool.com.pl

(Przesłanie dokumentów na obydwa adresy może przyspieszyć realizację zlecenia)

2. W ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania dokumentów pocztą elektroniczną wykonywana jest bezpłatna wycena. Klient zostaje również poinformowany o terminie wykonania tłumaczenia.

3. Po akceptacji warunków, Klient opłaca całą kwotę należną za tłumaczenie, dokonując przelewu na rachunek:

  • Maria Margońska
  • 44-200 Rybnik, ul. Raciborska 39, Polska
  • Santander Bank Polska Nr konta: 60 1500 1214 1220 7017 9553 0000
  • IBAN: PL60 1500 1214 1220 7017 9553 0000
  • SWIFT/BIC: WBKPPLPP

Uwaga: Warunki płatności dla firm ustalane są indywidualnie.

4. Rozpoczęcie prac nad zleceniem następuje natychmiast po zaksięgowaniu kwoty zapłaty lub otrzymaniu potwierdzenia wykonania przelewu.

5. Tłumaczenie przysięgłe wysyłane jest na adres Klienta listem poleconym priorytetowym lub kurierem. Tłumaczenia zwykłe lub skany dokumentów opatrzonych podpisem i pieczęcią wysyłane są pocztą elektroniczną.

6. Dokumenty przesłane elektronicznie mogą zostać uwierzytelnione jedynie za zgodność z wersją elektroniczną dokumentów. Uwierzytelnienie za zgodność z oryginałem wymaga przedłożenia oryginalnych dokumentów tj. przesłania kurierem lub okazania dokumentów w biurze przy odbiorze tłumaczeń

7. UWAGA: Zlecenie tłumaczenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków ogólnych świadczenia usług dostępnych tutaj Ogólne Warunki oraz stanowi zgodę Klienta na przetwarzanie danych i realizację pozostałych postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także potwierdzenie zapoznania się z polityką RODO Maria Margońska w zakresie przetwarzania danych osobowych, którą można pobrać klikając na link RODO Margońska