Ceny promocyjne

CENY TŁUMACZEŃ STANDARDOWYCH DOKUMENTÓW
TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ANGIELSKI

Bez względu na ilość stron ceny tłumaczeń dokumentów powtarzalnych objęte są korzystną ofertą.
L.p.DokumentCena w PLN
1A-1 Ubezpieczenie
pracownika na terenie UE
80.00
2Druk L-450.00
3Dowód osobisty35.00
4Druk ZUS ZLA (L-4)50.00
5Dyplom uczelni wyższej 35.00
6Dyplom uczelni wyższej – Suplement (zależnie od ilości wpisów)od 200.00
7Odpis skrócony aktu urodzenia – stary druk40.00
8Odpis skrócony aktu urodzenia – nowy druk50.00
9Odpis zupełny aktu urodzenia - stary i nowy60.00
10Odpis skrócony aktu małżeństwa - stary druk40.00
11Odpis skrócony aktu małżeństwa nowy druk50.00
12Odpis zupełny aktu małżeństwa - stary druk60.00
13Odpis zupełny aktu małżeństwa - nowy druk90.00
14Odpis skrócony aktu zgonu - stary i nowy50.00
15NIP35.00
16REGON70.00
17Sądowe orzeczenie rozwodu 70.00
18Świadectwo chrztu 35.00
19Świadectwo szkolne (najczęściej)60.00
20Świadectwo dojrzałości (do roku 2005)90.00
21Świadectwo maturalne OKE60.00
22 Świadectwo ukończenia kursu zawodowego ( dwustronne)60.00
23Wpis do ewidencji działalności gospodarczej70.00
24Wypis z KRS zależnie od ilości wpisówod 180.00
25Zaświadczenie Izby Lekarskiej70.00
26Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 70.00
27Zaświadczenie o zatrudnieniu / Świadectwo pracy 60.00
28Zaświadczenie z UM o zameldowaniu 35.00
29Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 60.00
30Zaświadczenie USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 70.00
31Zaświadczenie lekarskie krótkie np. o niezdolności do pracy35.00
32Zaświadczenie o niekaralności40.00
33Zaświadczenie z MOPS 35.00
34Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 70.00
35VAT – EU 35.00

TŁUMACZENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POLSKI

L.p.DokumentCena
1Akt urodzenia (UK, Irlandia Płn., Irlandia, USA) 45.00
2Akt małżeństwa (UK, Irlandia, USA) 45.00
3Akt zgonu (UK, USA) 45.00
4Apostille ( różne kraje)45.00
5Zaświadczenie o sakramencie Chrztu Św.45.00
6Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa45.00
7Orzeczenie rozwodu (UK, USA)45.00 – 90.00
8Dowód rejestracyjny pojazdu DVLA (UK)90.00
9Tytuł własności pojazdu (USA) wraz z FA zakupu pojazdu90.00
10P60 – PAYE (Irlandia)90.00
11P60 (UK – roczne dochody)90.00
12Raport roczny/semestralny szkoły (UK, Irlandia)90.00
13Zaświadczenie o dochodach Swedish Tax Agency